Samtalegudstjeneste Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.6.2018 - kl.11.00

Til:17.6.2018 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden
Liturg: Tor Øystein Vaaland
Prekentekst: Matt 16,24-27
Offerformål: Asker menighet Konf-arbeid
Nattverd