Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.6.2018 - kl.11.00

Til:3.6.2018 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i tr.tiden
Liturg: Tor Øystein Vaaland
Prekentekst: Joh 3,26-30
Offerformål: Asker Menighet
Dåp