Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.5.2018 - kl.11.00

Til:27.5.2018 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Inga Mari Ramsfjell-Kind
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Luk 10,21-24
Offerformål: Asker menighet diakoni
Nattverd