Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.11.00

Til:17.3.2019 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: Karoline Astrup
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp