Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2018 - kl.11.00

Til:22.4.2018 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i påsketiden
Liturg: Gustav Kristoffer Schmidt
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: KFUK/M Asker og Bærum krets
Nattverd
Dåp