Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.1.2019 - kl.11.00

Til:20.1.2019 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Gustav Kristoffer Schmidt
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Joh 1,15-18
Offerformål: Y's men
Nattverd
Dåp