Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden
Liturg: Flemming Jacobsen, Inga Mari Ramsfjell-Kind, Karoline Astrup
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Offerformål: Kirkens feltarbeid i Asker
Merknader: Vandregudstjeneste på Skaperverkets dag.Arne Dale og Jens Måge medliturger. Kirkekafffe på Varmestuen
Nattverd