Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2019 - kl.13.00

Til:17.5.2019 - kl.14.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Karoline Astrup
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Luk 17,11-19
Offerformål: Den norske kirke i utlandet