Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Karoline Astrup
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Asker Menighet
Nattverd
Dåp