Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8. søndag i treenighetstiden
Liturg: Karoline Astrup
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Mark 12,28-34
Offerformål: Døvekirka Madagaskar
Nattverd