Høymesse Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Karoline Astrup
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Døvekirka Madagaskar
Nattverd
Dåp