Høymesse Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Marita Elvemo Sivertsen
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Asker menighet diakoni
Nattverd
Dåp