Høytidsgudstjeneste Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2020 - kl.11.00

Til:25.12.2020 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Marita Elvemo Sivertsen
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Matt 1,18-25
Offerformål: Asker menighet diakoni
Nattverd