Julaftensgudstjeneste Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2020 - kl.16.00

Til:24.12.2020 - kl.16.45

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Marita Elvemo Sivertsen
Prekentekst: Luk 2,1-20
Offerformål: Kirkens Nødhjelp, julaften