Knøttene

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

Knøttene barnegospel er for barn fra 6-10 år som liker å synge i kor! Vi øver onsdager på Askertun fra kl 17.30 - 18.30