Konsert Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.20.00

Til:1.11.2020 - kl.21.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Asker menighet diakoni