AVLYST: Kveldsmesse Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.4.2021 - kl.20.00

Til:11.4.2021 - kl.21.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i påsketiden
Liturg: Marita Elvemo Sivertsen
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Joh 21,15-19
Offerformål: Asker Menighet
Nattverd