Kveldsmesse Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.20.00

Til:13.1.2019 - kl.21.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Tor Øystein Vaaland
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Joh 1,29-34
Offerformål: Asker Menighet
Nattverd