Langfredagsgudstjeneste Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.4.2021 - kl.11.00

Til:2.4.2021 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Langfredag
Liturg: Marita Elvemo Sivertsen
Prekentekst: Luk 22,39-23,46