Nå har du sjansen!

Menighetsrådene har utpekt en nominasjonskomite som arbeider med å få kandidater til å stille på nominasjonskomiteens liste til menighetsrådsvalget 9. september.

Menighetsrådet har oppnevnt Ellen Hagemo som leder av nominasjonskomiteen, og Anders Mikelsen og Håvard Sporastøyl som medlemmer. I menighetsrådene gjøres mye arbeid for nærmiljøet samtidig som det er lovpålagte oppgaver å utføre. Vi kan nevne miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus, økonomiforvaltning og eiendoms- og byggforvaltning. Stiller du som kandidat til menighetsrådsvalg, har du også mulighet til å velges inn i Asker kirkelig fellesråd.

Oppgavene til kirkelig fellesråd er å forvalte midlene kommunen bevilger, ansvar for kirkelige eiendommer, arbeidsgiveransvar, forvaltning av gravplassene, Kirkens feltarbeid med Lyspunkt1 og Arbeidstiltaket. Kirkevalget vil foregå som om de kirkelige fellesrådene i Hurum, Røyken og Asker allerede er slått sammen. Det velges en representant fra hvert av de 10 menighetsrådene i det nye fellesrådsområdet, fra Søndre Hurum til Holmen. Prosten og en kommunal representant er også medlem. Du kan bidra til at din kirke er åpen og inkluderende! Still gjerne til valg og bruk stemmeretten 9.9.19!