Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2020 - kl.16.00

Til:24.12.2020 - kl.17.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Irene Holte
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Luk 2,1-20
Offerformål: Kirkens Nødhjelp