Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.2.2020 - kl.19.30

Til:23.2.2020 - kl.20.30

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Janneke Riskild
Organist: Band
Prekentekst: Joh 17,20-26
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kveldsgudstjeneste
Nattverd