Ingen gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.4.2020 - kl.11.00

Til:5.4.2020 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Joh 12,12-24
Offerformål: Oasis of Hope
Merknader: Gudstjeneste for små og store. Søndagsskolefrokost på Heggetun kl. 09.30
Nattverd
Dåp