Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Joh 2,1-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Presentasjon av konfirmanter 2020