Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:12.1.2020 - kl.11.00

Til:12.1.2020 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Matt 3,13-17
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp