Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.3.2020 - kl.11.00

Til:1.3.2020 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i fastetiden
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Matt 4,1-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp