Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2019 - kl.13.00

Til:25.12.2019 - kl.14.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Waldemar Nowak
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Menighetens seniorarbeid
Merknader: Gudstjeneste juledag
Nattverd