Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Janneke Riskild
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Luk 18,35-43
Offerformål: KIA - Kristent interkulturelt arbeid
Nattverd
Dåp