Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2020 - kl.11.00

Til:2.2.2020 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Mark 2,1-12
Offerformål: NMS
Nattverd
Dåp