Gudstjeneste med nattverd Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.6.2020 - kl.11.00

Til:7.6.2020 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Waldemar Nowak
Prekentekst: Matt 28,16-20
Offerformål: Stiftelsen signo
Nattverd
Dåp