Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.4.2021 - kl.11.00

Til:11.4.2021 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i påsketiden
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Joh 21,15-19
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Gudstjeneste for små og store. Heggetroll deltar
Nattverd
Dåp