Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2021 - kl.11.00

Til:4.4.2021 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Matt 28,1-10
Offerformål: Kirkens SOS
Nattverd
Dåp