Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.4.2021 - kl.19.30

Til:1.4.2021 - kl.20.30

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Luk 22,14-23
Offerformål: NMS
Merknader: Gudstjeneste med nattverd og avdekking av alteret.
Felles gudstjeneste for både Østenstad og Heggedal
Nattverd