Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.3.2021 - kl.11.00

Til:21.3.2021 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp