Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.4.2020 - kl.19.30

Til:26.4.2020 - kl.20.30

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Band
Prekentekst: Joh 10,11-18
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kveldsgudstjeneste. Dåp av konfirmanter
Nattverd