Gudstjeneste uten nattverd Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Liv Jorunn Koller
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Joh 20,19-23
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Høytidsgudstjeneste. Nils Georg Haugland Nilsen synger.
Nattverd
Dåp