Åpen kirke med nattverd Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.2.2021 - kl.11.00

Til:21.2.2021 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i fastetiden
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Waldemar Nowak
Prekentekst: Matt 16,21-23
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd