Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.19.30

Til:1.11.2020 - kl.20.30

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Menighetens arbeid