Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.11.2019 - kl.11.00

Til:24.11.2019 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Irene Holte
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Joh 9,39-41
Offerformål: Wycliffe bibelmisjon
Nattverd
Dåp