Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.4.2019 - kl.11.00

Til:21.4.2019 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Joh 20,1-10
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp