Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.18.00

Til:18.4.2019 - kl.19.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Felles gudstjeneste for Heggedal og Østenstad.
Nattverd