Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Band
Prekentekst: Luk 1,39-45
Offerformål: Misjonsalliansen
Merknader: Gospelgudstjeneste. koret ^'New Voices^' deltar i gudstjenesten.
Nattverd
Dåp