Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.2.2019 - kl.19.00

Til:24.2.2019 - kl.20.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Band
Prekentekst: Luk 9,28-36
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kveldsgudstjeneste med band og forsangere.
Nattverd