Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Band
Prekentekst: Matt 6,7-13
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Jazzgudstjeneste. Jazzbandet ^'Blended horns^' leder det musikalske.
Nattverd
Dåp