Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.1.2019 - kl.11.00

Til:27.1.2019 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Gry Bagstevold
Prekentekst: Ordsp 14,21-22.25.31
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp