Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.1.2019 - kl.11.00

Til:20.1.2019 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Joh 1,15-18
Offerformål: Menighetens arbeid