Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Joh 1,29-34
Offerformål: NMS
Nattverd
Dåp