Heggetroll våren 2019

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2019 - kl.12.00

Til:17.5.2019 - kl.13.00

Sted:

Arrangør:

Heggetroll er menighetens barnekor for barn i alderen 5-10 år som øver hver torsdag kl. 17.30-18.15 i kirken eller på Heggetun, menighetshuset. Det koster kr. 350,- i semesteret å være medlem av Heggetroll. Som medlem av Heggetroll blir du også medlem av KFUK-KFUM. Leder for koret er Marianne Solheim, ms885@kirken.no, 95284767.