Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2020 - kl.11.00

Til:2.2.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kyndelsmesse
Liturg: Janneke Riskild
Prekentekst: Luk 2,22-40
Merknader: Kirkekaffe. Kirkeskyss, ring tlf. nr. 97177056.
Nattverd
Dåp