Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Luk 18,35-43
Offerformål: Kristen Idrettskontakt-KRIK
Merknader: Søndagsskole. Kirkekaffe. ^'Menighetsrådets bord^'. Kirkeskyss, ring tlf. nr. 97177056.
Nattverd
Dåp