Barnegudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.10.2019 - kl.11.00

Til:20.10.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19.s.i tr.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Luk 9,57-62
Offerformål: TV-aksjonen
Merknader: Familiegudstjeneste med barneteater. Sang av His Angels og Aspirantkoret. Kirkekaffe. Kirkebussen kjører vanlig rute. Ring evt. 97177056.
Dåp