Familiegudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.10.2021 - kl.11.00

Til:17.10.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 21. søndag i treenighetstiden
Liturg: Ida Buen Hanevold
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Luk 16,19-31
Merknader: Høsttakkefest. His Angels og Aspirantkoret deltar. Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp