Forenklet gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.10.2021 - kl.19.00

Til:10.10.2021 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20. søndag i treenighetstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Prekentekst: Mark 10,2-9
Merknader: Fokus på menighetens misjonsprosjekt. Koret Serafene deltar. Kirkekaffe
Nattverd